Rodzina

Sprowadzanie zwłok z zagranicy. Jak zorganizować międzynarodowy transport zwłok?

Jak odbywa się transport zwłok z zagranicy?

Transport zwłok z zagranicy, to przykre doświadczenie, które nie tylko jest bardzo kosztowane, ale również wymaga od rodziny, skompletowania niezbędnych dokumentów. Aby mógł się on odbyć, rodzina zmarłego, zobowiązana jest do przedstawienia istotnych dokumentów, takich jak akt zgonu, zaświadczenie, o wydaniu zwłok, dokument potwierdzający, że śmierć nie nastąpiła ze względu na choroby zakaźne, zaświadczenie, że wybrany zakład pogrzebowy, posiada odpowiedni karawan, do przewozu zwłok.

Jak wygląda międzynarodowy transport zwłok?

Po uzyskaniu wszelakich dokumentów, niezbędnych do transportu zwłok, pozostaje wybrać odpowiedni środek transportu. Sprowadzanie zwłok, może odbyć się drogą lądową, morską lub powietrzną. W zależności od rodzaju transportu, cena usługi, znacznie się różni. Szacunkowy koszt, sprowadzenia zwłok do polski, to około 10000 zł, bez dodatkowych opłat, między innymi za uzyskane zaświadczenia, czy usługi zagranicznych zakładów pogrzebowych.

Sprowadzenie prochów do Polski.

Tak samo jak w przypadku zwłok, istnieje możliwość sprowadzenia do kraju prochów bliskich. W tym celu, należy przedstawić dokument, potwierdzający kremację, oraz akt zgonu i pozwolenie na transport. Istotne jest również specjalne oświadczenie firmy pogrzebowej, zajmującej się transportem. Jest ona zobowiązana, do przedstawienia oświadczenia, iż w transportowanej, metalowej urnie, znajdują się wyłącznie prochy osoby zmarłej. Bez owego dokumentu, prochy nie zostaną wydane.
Skorzystanie z usług doświadczonego zakładu pogrzebowego, pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, oraz pomaga przełamać barierę językową. To właśnie zakład, w imieniu rodziny, ubiega się o wydanie niezbędnych dokumentów, oraz ustala termin transportu. Prócz transportu, organizuje ceremonię pogrzebową, dlatego zdecydowanie łatwiej jest zorganizować pochówek bliskiej osoby. Aby uniknąć dodatkowego stresu, najlepiej skontaktować się z lokalną firmą, która w razie konieczności, będzie stale w kontakcie z bliskimi osoby zmarłej. Zdecydowanie ułatwi to , trudny i kosztowny transport zwłok.

Transport zwłok, które były zarażone chorobami zakaźnymi.

W Polsce, ustanowiono prawo, które zabrania transportu osoby, która zmarła na chorobę zakaźną, w ciągu dwóch lat, od dnia śmierci. Prawo to, ustanowiono ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych, oraz ewentualnych epidemii. Ciało nie może być transportowane, jeśli chory zmarł na: cholerę, dżumę, trąd, wąglik, wścieklizna, gorączka powrotna , nosacizna, nagminne porażenie dziecięce oraz dur wysypkowy. Choroby te, są bardzo groźne, stąd tak długi czas oczekiwania na transport.
kto może ubiegać się o wydanie niezbędnych dokumentyów?
Dokumenty zostaną wydane na wniosek osób najbliższych- krewnych, lub na wniosek osób upoważnionych przez krewnych, w tym przypadku zakład pogrzebowy. Dokumenty może podpisać małżonek/małżonka, babcia, dziadek, wnuk, wnuczek, córka, a później dalsza rodzina, na przykład kuzyn czy wujostwo.