Budownictwo

Zabezpieczenie wykopów obudową berlińską

Roboty ziemne są pierwszym etapem realizacji obiektu budowlanego, dlatego jakość i prawidłowość ich wykonania będą miały istotny wpływ na komfort eksploatacji obiektu w całym okresie